Leer een Secure Base te zijn voor jezelf en anderen

In zijn boek Care to Dare definiëert George Kohlrieser wat hij een ‘Secure Base Leader’ noemt. Om echt succesvol te zijn in je werk of in het leven moet je een ‘secure base’, een veilige basis voor je omgeving zijn. Hij definieert een ‘Secure Base Leader’ als:

a person […] that provides a sense of protection, safety and caring and offers a source of inspiration and energy for daring, exploration, risk taking and seeking challenge.[1]

Hij legt uit dat onze hersens, op het meest elementaire niveau, gefocust zijn op potentieel gevaar, pijn en negativiteit. Dit heeft te maken met onze overlevingsdrang. Maar deze focus is er ook de oorzaak van dat we risico’s vermijden en een verdedigende houding aannemen. Alleen een gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat we ons harnas afleggen. Pas dan durven we risico’s te nemen, creatief te zijn en gaan we mogelijkheden zien.

Secure Base Parent

Ook als ouder kun je een ‘secure base’ voor je kind zijn als je het aan de ene kant een veilige basis biedt om op terug te vallen en het tegelijkertijd stimuleert om de wereld te ontdekken. Je geeft je kind de bevestiging dat hij het (alleen) kan zodat hij zich kan ontwikkelen tot een stevig geaard mens vol zelfvertrouwen.

Dare

Mij persoonlijk ging het ‘Care-gedeelte’ me iets natuurlijker af dan het ‘Dare-gedeelte’. Om een ‘Secure Base Mother’ te zijn moest ik dus vooral leren loslaten en dat begon al vroeg: na de geboorte van mijn zoontje (wie mag mijn kind vasthouden?); toen ik hem voor het eerst naar de crèche bracht; de eerste keer dat hij met zijn volwassen broer mee in de auto ging; maar ook mijn zoontje zelf dingen laten doen met het risico dat hij zich pijn doet (uiteraard zonder dat het gevaarlijk wordt). Dit is een natuurlijk en geleidelijk proces waarin je steeds stapjes neemt en daarvoor mag je jezelf ook de tijd geven.

Care

Andere ouders zullen juist het ‘Care-gedeelte’ meer moeten ontwikkelen om hun kinderen het gevoel te geven dat ze werkelijk veilig bij ze zijn. Het draait er hier in essentie om dat kinderen zichzelf mogen zijn in alle opzichten: dat ze zichzelf mogen ontwikkelen op hun eigen manier, hun eigen interesse mogen hebben, dat er ruimte is voor (al!) hun gevoelens, etc. Het heeft te maken met een diepe acceptatie van de eigenheid van jouw kind. Het kan een echte uitdaging zijn om je eigen ideeën van hoe je kind ‘zou moeten’ zijn en wat je kind ‘zou moeten’ doen niet op hem of haar te projecteren.

In hoeverre jij kunt ontspannen en vertrouwen als ouder en in hoeverre jij de eigenheid van je kind accepteert hangt natuurlijk af van onze eigen jeugd en van hoe veilig, geaard en geaccepteerd we onszelf nu voelen in en door onze omgeving. Als coach en therapeut help ik mensen een ‘Secure Base’ te zijn voor zichzelf en hun kinderen door de emotionele oorzaken aan te pakken van een gebrek aan basisveiligheid en (zelf)vertrouwen. Het is nooit te laat om een veilige basis te creëren en (zelf)acceptatie te ontwikkelen.

Spreekt dit verhaal je aan? Een aantal vragen ter overdenking:

  1. Gaven jouw ouders je een gevoel van veiligheid? Mocht jij volledig jezelf zijn? In hoeverre moest jij beantwoorden aan verwachtingen van je ouders?
  2. Stimuleerden je ouders je om dingen zelf te ondernemen en te ontdekken? Gaven zij je hun vertrouwen? Zeiden ze je ‘Ga ervoor, ik weet dat je het kunt!’?
  3. Beschouw jij jezelf als een ‘Safe Base Parent’ (als je ouder bent)? Accepteer jij je kind volledig zoals het is? Geef jij je kind de vrijheid om de wereld te ontdekken? Geef je het vertrouwen in zichzelf?
  4. Kun jij een Secure Base voor jezelf zijn? M.a.w: lukt het jou om de veiligheid en acceptatie in jezelf te vinden om creatief te zijn, risico’s te nemen of om je comfortzone te vergroten?

Een Secure Base voor jezelf zijn: hoe doe je dat?

Om de veiligheid en het vertrouwen in jezelf te vinden, is het belangrijk dat je oude blokkades oplost die je het contact met de veiligheid en dat vertrouwen in jezelf hebben doen verliezen. We zijn ons heel vaak onbewust van het feit dat we geconditioneerd zijn door ons verleden. Maar je wordt nu eenmaal niet geboren als een iemand zonder zelfvertrouwen. Het contact ermee ben je ergens in je leven kwijtgeraakt.

Wil je één van je inzichten hieronder delen? Ik reageer er graag op! Als je me liever persoonlijk mailt, dan mag dat altijd.

 

[1] Care to Dare, Unleashing astonishing potential through secure base leadership (John Wiley & Sons, 2012), George Kohlrieser, p.8

Plaats een reactie