Algemene Voorwaarden Waar het hart vol van is

 1. Om je in te schrijven voor een workshop of traject maak je gebruik van het aanmeldformulier op de website van Waar het hart vol van is.
 2. Bij aanmelding voor een workshop verplicht je je tot betaling van het volledige bedrag. Het bedrag voor workshops moet voor aanvang van de workshop zijn voldaan. Bij trajecten volgt na aanmelding eerst een kennismakingsgesprek. Na wederzijds akkoord, ontvang je een factuur voor het traject. Bij trajecten is betaling in termijnen altijd mogelijk. De eerste termijn moet voor aanvang van het traject voldaan zijn.
 3. Na inschrijving voor een workshop via de website heb je een bedenktermijn van 14 dagen, waarin je kosteloos kunt annuleren. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.
 4. Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer NL74 INGB 0005 7781 42 t.n.v. Waar het hart vol van is te Den Haag na ontvangst van de factuur en o.v.v. het factuurnummer of via Ideal.
 5. Voor vooruitbetaalde sessies geldt een geldigheid van 1 jaar (12 maanden) vanaf de datum van de eerste sessie.
 6. Terugbetaling van de betaalde kosten voor een workshop gebeurt alleen als een workshop volgeboekt is of om een andere reden niet doorgaat. Het volledige bedrag wordt dan binnen 14 dagen gerestitueerd.
 7. Tien werkdagen voor aanvang van een workshop en zodra de workshop begonnen is, is geen teruggaaf van het betaalde bedrag meer mogelijk, ongeacht welke reden je hebt voor afmelding.
 8. Indien je je meer dan tien werkdagen voor aanvang van de workshop wilt afmelden, dien je dat schriftelijk met opgaaf van reden te doen. Dit kan per e-mail naar info@volhart.nl of per post naar Waar het hart vol van is, Stadhouderslaan 9unit 422517 HV Den Haag. In dat geval zal in overleg naar een oplossing worden gezocht.
 9. Als je individuele sessies volgt en een afspraak wilt verzetten of annuleren, dien je dat minimaal 2 werkdagen (48 uur) voor deze afspraak schriftelijk aan Waar het hart vol van is te melden. Als je Waar het hart vol van is niet tijdig op de hoogte stelt, dan ben je verplicht te betalen voor de sessie.
 10. Waar het hart vol van is behoudt zich te allen tijde het recht voor een workshop niet te laten doorgaan als er onvoldoende deelnemers zijn. Wanneer een workshop niet doorgaat, wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen gerestitueerd.
 11. Waar het hart vol van is stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Waar het hart vol van is uitgaan.
 12. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw.
 13. Waar het hart vol van is is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Journey Practitioners (NVJP). Het bestuur van de vereniging ziet toe op hoge kwaliteitseisen en hanteert een beroepscode. Bij klachten kan contact opgenomen worden met de vereniging.